La lluita als ajuntaments. Una eina transformadora? | 1a sessió de la jornada ‘Construint idees carregades de futur’

Des d’Endavant OSAN vam organitzar una jornada de debat oberta a totes per parlar sobre la construcció d’un moviment popular de construcció nacional, de transformació social i de combat feminista i abordar alguns dels que entenem que són alguns dels debats de fons que, ara més que mai, l’esquerra independentista, i tot l’espai polític i social de la unitat popular.

La lluita als ajuntaments. Una eina transformadora?

Pretenem aprofundir en el coneixement sobre les condicions necessàries que cal generar per a què la lluita institucional als ajuntaments reverteixi en la construcció d’un contrapoder popular organitzat i fort, de manera que ens permetin establir línies d’acció orientades a un avenç global en tots els àmbit de lluita.

Amb:
Laia Estrada (regidora de la CUP a Tarragona)
Xavier Pellicer (membre del Moviment Popular de Sabadell i de la Crida per Sabadell)
Montserrat Venturós (alcaldessa de la CUP a Berga)