Ja disponibles els vídeos de la jornada de lluita institucional “Construint idees carregades de futur”

Des d’Endavant OSAN vam organitzar una jornada de debat oberta a totes per parlar sobre la construcció d’un moviment popular de construcció nacional, de transformació social i de combat feminista i abordar alguns dels que entenem que són alguns dels debats de fons que, ara més que mai, l’esquerra independentista, i tot l’espai polític i social de la unitat popular.

La lluita als ajuntaments. Una eina transformadora?

Pretenem aprofundir en el coneixement sobre les condicions necessàries que cal generar per a què la lluita institucional als ajuntaments reverteixi en la construcció d’un contrapoder popular organitzat i fort, de manera que ens permetin establir línies d’acció orientades a un avenç global en tots els àmbit de lluita.

Amb:
Laia Estrada (regidora de la CUP a Tarragona)
Xavier Pellicer (membre del Moviment Popular de Sabadell i de la Crida per Sabadell)
Montserrat Venturós (alcaldessa de la CUP a Berga)

Què poden esperar els moviments populars de les institucions?

Debatem sobre les limitacions derivades d’un aparell institucional burgès concebut per frenar, anular o cooptar les potencialitats transformadores de les lluites populars. Des d’aquesta perspectiva, cal plantejar-nos com els moviments socials i populars es plantegen la consecució dels seus objectius mitjançant l’acció institucional, per tal d’evitar riscos com el clientelisme i la desmobilització.

Amb:
Anna Gabriel (diputada de la CUP-CC al Parlament de Catalunya)
Maria Rovira (regidora de la CUP-Capgirem Barcelona)
Bernat Sorinas (membre de la PAHC del Bages)

Els Països Catalans davant la crisi política de l’estat espanyol

Els diferents mapes polítics i parlamentaris derivats de les actuals legislatures representen un repte per a l’esquerra independentista a l’hora d’intervenir-hi en clau revolucionària i d’alliberament nacional. A redós dels anomenats “governs de canvi” i de les “majories sobiranistes”, s’han construït unes realitats i imaginaris amb capacitat de reconduir el nostre moviment cap a estratègies de pacte i reforma contràries als interessos de classe del poble treballador català. Analitzem críticament aquestes realitats i debatem sobre la necessitat de construir una agenda pròpia de lluita.

Amb:
Isabel Vallet (militant d’Endavant OSAN)
Lluc Gayà (militant d’Endavant OSAN)
Carles Riera (diputat de la CUP-CC al Parlament de Catalunya)