Entrevista a David Harvey: El neoliberalisme, una guerra iniciada pels rics. 2006

Entrevista a David Harvey 12 febrer de 2006.
El geògraf marxista i acadèmic David Harvey parla amb Joseph Choonara sobre l’ascens del neoliberalisme. Harvey conta per quin aquest procés ha de veure’;s essencialment com un projecte de la classe dominant: “Si això sembla una lluita de classes i ho veiem com una lluita de classes, llavors hauríem de anomenar-ho lluita de classes. I hauríem de tornar a posar en peus la lluita de classes”.
El passat mes de gener de 2006 l’acadèmic establert a Nova York David Harvey va intervenir davant un nodrit públic en la London School of Economics per a presentar el seu últim llibre, “Breu història del neoliberalisme”. Amb l’estil precís que el caracteritza va fer un repàs de les tres dècades d’atacs consumats per la classe dominant mundial. Aquestes escomeses, realitzades en nom del neoliberalisme, han encoratjat la polarització social, el sorgiment de noves elits i l’empobriment de la majoria dels grups socials més desfavorits. Va acabar dient: “Si això sembla una lluita de classes i ho veiem com una lluita de classes, llavors hauríem d’anomenar-ho lluita de classes. I hauríem de tornar a posar en peus la lluita de classes”. Aquesta concepció del neoliberalisme i la necessitat de combatre’l constituïx la base del nou llibre de Harvey. Quan ens reunim el matí següent a la seva xerrada li vaig preguntar per què ho havia escrit.
“Aquest treball té dos trets distintius”, em va dir. “En primer lloc està la dimensió històrica-geogràfica que atribueixo a l’ascens del neoliberalisme: això és, el seu desenvolupament desigual en l’escenari global. Crec que cal entendre que el neoliberalisme actua de forma distinta segons el lloc i el moment històric. No es tracta d’un canvi històric unidimensional.”
“El segon aspecte té a veure la formulació teòrica del fenomen, que fonamento bàsicament en la noció de classe i en els mecanismes d’apropiació de la plusvàlua generada pels treballadors, tot la qual cosa avui es desenvolupa dintre d’un sistema capitalista global”. Seguint a Karl Marx, Harvey entén que l’explotació dels treballadors constituïx l’element definitori d’una societat capitalista. Marx va sostenir que, a pesar que els treballadors treballen durant tot el dia, només reben en forma de salari el valor generat durant una part d’aquest temps. Durant la resta del temps els treballadors generen “valor excedent”, que passa a les mans dels capitalistes i és la font del benefici.
Part d’aquest benefici pot reinvertir-se en la producció, permetent als capitalistes concentracions cada vegada majors de maquinària, matèries primeres i treballadors. Marx ho va cridar procés d’acumulació. La força motriu del capitalisme consistiria, doncs, a esprémer als treballadors perquè generessin beneficis, els quals permetrien reinvertir recursos i augmentar els beneficis futurs en un cicle aparentment sense fi.
Per a Harvey, el neoliberalisme és una resposta a la crisi dual que va sofrir la classe dominant a mitjan els anys setanta. D’una banda els capitalistes es van trobar amb una “crisi d’acumulació”: el sistema capitalista estava en situació d’estancament i els beneficis havien caigut a taxes semblants a les del període immediatament posterior a la Segona Guerra mundial. En segon lloc, la tremenda onada de lluites obreres dels anys seixanta i setanta va posar en evidència que el poder polític de l’elite governant estava seriosament amenaçat.
Les idees del neoliberalisme, que Harvey descriu com a basades en “la desregulació, la privatització i la retirada de l’Estat d’àrees dedicades a serveis socials”, havien tingut acomodament en molts nínxols de la vida intel·lectual des de feia diverses dècades. En la dècada de 1970 es van veure forçades a sortir a escena com resposta a la crisi dual. Harvey sosté amb vehemència que el neoliberalisme ha fracassat en la resolució de la crisi d’acumulació. Però, afegix, en aquest període va poder veure’s un canvi en la capacitat d’influència de les classes del que va treure profit una elite reduïda. “Moltes altres teories sobre el neoliberalisme parlen també de la seva vinculació amb l’acumulació, però molt poques ho conceben amb claredat com un projecte de classe”, va dir Harvey.
Un dels moments clau en l’ascens del neoliberalisme, al que es refereix Harvey de forma recurrent, va tenir lloc en la ciutat de Nova York. Em conta que “la municipalitat es va endeutar molt per diferents motius. Un d’aquests motius va ser la resposta a la crisi urbana de la dècada de 1960 en Estats Units. El govern federal havia dedicat recursos als barris per a plantar cara als problemes de racisme, atur i altre. Això va afavorir l’enfortiment dels sindicats i va coadjuvar a augmentar l’ocupació en el sector públic.”
Però quan va esclatar la crisi de la dècada de 1970 el flux de finançament federal es va assecar: “En aquest moment la ciutat va haver d’optar entre desfer-se d’un munt de treballadors o recórrer a l’endeutament. Va optar per endeutar-se a curt termini, amb l’aquiescència dels bancs”. Aquest endeutament va estar en part basat en el boom de la propietat immobiliària de principis de la dècada dels setanta, en el qual el govern municipal va tenir molt a veure. “Quan en 1973 el mercat immobiliari es va enfonsar el municipi es va veure en una situació d’extrema vulnerabilitat enfront dels banquers. Els banquers van veure una gran oportunitat per a clavar un cop precís a la ciutat, reconduint-la cap a un model enterament nou. S’assembla bastant a la guerra de L’Iraq. Haguessin volgut anar a la guerra de L’Iraq a principis dels noranta, però no van poder. Després, el 11-S els va servir en safata de plata l’oportunitat que necessitaven.”
“Els banquers havien volgut disciplinar el municipi de Nova York en la dècada de 1960 i a principis de la de 1970. La crisi de 1973-1975 els va brindar la seva oportunitat. Van aplicar un pioner ‘programa d’ajustament estructural’ consistent en una retallada de molts serveis públics i una renegociació de contractes. Va ser un atac frontal en tota regla contra els habitants de Nova York. Naturalment, després van haver de reconstruir la ciutat ja que tenien interessos molt importants en valors immobiliaris, especialment en Manhattan. Va ser llavors quan van començar a utilitzar generoses quantitats de recursos públics per a reconstruir la ciutat d’acord amb el seu projecte.”
Aquesta tàctica consistent a treure profit de les oportunitats que oferixen les crisis econòmiques per a impulsar polítiques de lliure mercat ha estat un patró recurrent des de llavors. “La mateixa gent –els banquers novaiorquesos– va estar seriosament involucrada en la crisi del deute que va assotar Amèrica Llatina en la dècada de 1980. La diferència va ser que en aquesta ocasió necessitaven que qui els tragués les castanyes del foc fora el govern federal”. El govern d’Estats Units, encapçalat per Ronald Reagan, va trobar un ús perfecte per al Fons Monetari Internacional (FMI), una institució que molts neoliberals solien mirar amb ressentiment. Juntament amb el Banc Mundial, el FMI va forçar l’aplicació de programes d’ajustament estructural en tota Amèrica Llatina en canvi de reducció del deute.
No obstant això, assenyala Harvey, la classe dominant d’Estats Units no és l’únic beneficiari o l’agent del neoliberalisme. “És poc comú que els Estats Units intervinguin sense suports interns. Pensi’s en el cop d’Augusto Pinochet a Xile en 1973. Qui realment va donar el cop van ser les classes altes xilenes, amb suport de la CIA, les grans empreses nord-americanes i Henry Kissinger. Quan Pinochet va prendre el poder, va ser la classe dominant xilena la qual en realitat va impulsar el programa neoliberal.”
“No són només els Estats Units qui xuclen les riqueses de la resta del món: són les elits dominants qui estableixen aliances flexibles entre si i qui acumulen plusvàlues per al seu únic profit. Algunes de les persones més riques del món viuen a Mèxic o a l’Est asiàtic.”
Les idees del neoliberalisme s’han estès com la pólvora des de la dècada de 1970 “. Resulta veritablement difícil d’entendre que tanta gent hagi pogut convèncer-se que el neoliberalisme és mínimament bo, quan en realitat no funciona gens bé”, diu Harvey. “Crec que la resposta està que ha estat molt beneficiós per a certs grups de persones, incloses aquelles que controlen els mitjans de comunicació i diversos aparells de producció ideològica. A més, sempre pots trobar algun tros de món en el qual sembla que l’ordre neoliberal funciona bé (per exemple, la Xina actual).”
Però no deixa de ser irònic que on hi ha hagut major creixement econòmic és en llocs on el govern no segueix la doctrina neoliberal. “S’arriba a una forma perversa de neoliberalisme ja que l’interès propi en la pràctica s’imposa a la teoria”. La teoria neoliberal sosté que ha de minimitzar-se la interferència de l’Estat en l’economia, però en la pràctica l’Estat segueix jugant un paper central en economies com la xinesa o la nord-americana.
Els Estats Units han finançat el seu creixement econòmic mitjançant una acumulació gegantina de deutes basada en “una entrada de capitals de més de 2.000 milions de dòlars diaris. El dèficit pressupostari i el deute dels consumidors s’han disparat. El que estem veient és una economia finançada amb deute. Els creditors són majoritàriament bancs de l’Est i Sud-est asiàtic. Fins i tot la guerra de L’Iraq està sent finançada amb diners xinesos i japonesos prestats a Estats Units.”
“M’estremeix pensar en el possible esclat d’una gran crisi financera als Estats Units. Quin seria la resposta si els Estats Units es veiessin sumits en una crisi com la que vam poder veure en Argentina el 2001? Si es tenen en compte variables econòmiques agregades –el dèficit pressupostari i el dèficit comercial–, cal dir que estem davant un cas típic en el qual normalment intervindria el FMI. Però, naturalment, Estats Units és el FMI, de manera que no intervindrà.”
També el boom xinès està finançat amb deute: “Els bancs xinesos presten els diners. El govern té una participació majoritària en tots els bancs”. Tenen la possibilitat d’utilitzar part de les plusvàlues per a mantenir-los a flotació; no obstant això, el boom està finançat amb deute. A diferència d’Estats Units, Xina està immersa en un procés de canvi espectacular. Però fins i tot allí el creixement crea noves inestabilitats: “A Xina hi ha una sobreinversió enorme. Per exemple, existeixen cinc aeroports internacionals en el delta del ric Zhujiang. Competeixen entre ells per a convertir-se en el centre del comerç del Pacífic. No podran sobreviure tots alhora. En la indústria de l’automòbil tenen un greu problema d’excedent de capacitat. I una crisi a Xina tindrà un impacte global.”
El creixement inestable d’Estats Units i Xina no ha fet créixer els nivells de riquesa del capitalisme mundial. Un gràfic del llibre de Harvey mostra que la taxa de creixement per càpita ha anat caient una dècada rere l’altra des de la de 1960 (des de taxes anuals del 3% anuals a taxes del 1% en l’actualitat). “La crisi de la dècada dels setanta va ser una crisi de sobreacumulació”, explica Harvey. “La classe dominant va tenir serioses dificultats per a trobar sortides profitoses per al seu capital. En realitat aquest és un problema que encara avui no han aconseguit resoldre.
Per això, de totes les formes tradicionals d’acumulació, la qual avui juga un paper principal és la que Harvey denomina “acumulació per despossessió”. L’acumulació per despossessió dóna motiu a la colonització de nous jaciments de recursos per als capitalistes: per exemple, el Servei Nacional de Salut, els instituts municipals d’habitatge o la privatització de les pensions. “Però tot això no significa augmentar les reserves d’actius de la societat. Quan es privatitza l’habitatge, en realitat no s’augmenta el nombre d’habitatges. El liberalisme no funciona gaire bé a l’hora d’ampliar els béns i serveis disponibles.
Els fracassos del neoliberalisme no només tenen conseqüències econòmiques. Per a Harvey també comporten inestabilitat política i militar. El seu llibre anterior, El nou imperialisme, traçava la trajectòria del declivi a llarg termini del poder d’Estats Units. La puixança dels neoconservadors –l’ala dreta de cervells que envolten a Bush, que vol utilitzar la capacitat militar nord-americana per a mantenir el poder enfront de potencials rivals– té molt a veure amb això.
El seu nou llibre també fa un repàs dels neoconservadors, amb especial atenció al seu projecte de política interior nord-americana. Harvey ho veu com una resposta al buidatge de la solidaritat social que ha comportat el neoliberalisme. Els neoconservadors han tractat de restablir la cohesió social mitjançant el moralisme religiós, les mesures autoritàries i la por: “Penso que una mica semblant està ocorrent en molts llocs. Si mirem a França ens trobem amb un Nicolás Sarkozy, que està molt prop dels plantejaments dels neoconservadors. O pensi’s en alguna de les coses que fa Tony Blair, la seva forma presidencialista d’exercir el govern i la seva permanent exhortació a la moralitat. El neoconservadurisme és un fenomen global.”
Mentre que el neoconservadurisme és la resposta de les classes dominants a la inestabilitat social del neoliberalisme, l’ascens del moviment anticapitalista ha estat la rèplica de les classes més desfavorides. Harvey observa amb agudesa que les organitzacions no governamentals (ONG), que sovint han jugat un paper principal en reunions com el Fòrum Social Mundial, no són vistes com l’oposició “oficial” al neoliberalismo: “S’ha produït un creixement sorprenent del fenomen de les ONG durant el període neoliberal. Hi ha una clara connexió entre ambdós aspectes. Les ONG són variadíssimes, i sento la major admiració per algunes d’elles. Però sovint són cavalls de Troia de la privatització”. Les ONG poden ocupar el buit deixat per la retirada de l’Estat en la prestació de serveis socials. Harvey sosté que és necessari tenir una perspectiva crítica, i que les distintes ONG poden jugar un paper que pot ser positiu o negatiu. Però la clau per a plantar cara al neoliberalisme està en una renovació de la lluita de classes.
Les noves lluites de classes no han de ser una mera rèplica de les succeïdes en les dècades de 1960 i 1970, ja que en aquest temps ha canviat l’estructura de la societat. Harvey sosté que la noció de classe ha de ser tractada com un concepte fluid. “Hem de revisar de nou els conceptes de formació i reformació de classe. Quan en el meu llibre parlo de la reconquesta del poder de classe per part de la classe dominant no estic parlant necessàriament d’una tornada al poder del mateix grup de gent. Es tracta d’una configuració nova, molt més centrada que abans en les finances i els serveis.”
“La reducció de l’esquerda entre propietaris i gestors va constituir un dels grans canvis ocorreguts en la dècada de 1970. Sempre havien estat dues categories completament distintes, però quan es va començar a retribuir als gestors empresarials amb participacions accionarials (Stock Options) va canviar per complet la forma d’aquests d’entendre el poder. La formació de classe és un procés indefinit, dinàmic.” Harvey creu que hi ha signes positius en l’augment observat d’activitat sindical entre els treballadors dels Estats Units, i per a mostra cita els exemples dels treballadors sanitaris de Los Àngeles i els treballadors del transport de Nova York, que recentment han realitzat accions de vaga. Aquestes lluites poden donar forma a la nova classe treballadora creada pel neoliberalisme. Harvey està especialment interessat en com “les lluites entorn de l’acumulació per despossessió poden convergir amb les lluites d’un esquerranisme més tradicional”. Observa el moviment en pro de la nacionalització del gas a Bolívia com un cas esperançador.
No hi haurà aquí un perill de nostàlgia per formes anteriors de capitalisme? “Crec que hem de recordar on estàvem en la dècada de 1970”, diu Harvey. “Hi havia fortes crítiques a l’Estat de benestar (pels seus biaixos de classe i de gènere, entre altres). Si anem a construir un nou sistema de benestar hem de prendre consciència de les limitacions.”
“L’altre assumpte que hem d’afrontar és la reconstrucció completa de les nocions de solidaritat social. Margaret Thatcher va sostenir que ella es proposava realitzar un canvi en profunditat. Hem d’enfrontar-nos amb el fet que avui les solidaritats socials són més superficials. Hem pogut veure-ho recentment en Estats Units. Un dretà implacable com Thomas Friedman, que sempre està exaltant les virtuts del neoliberalismw, quan va ocórrer el desastre del Katrina es va preguntar: ‘Què ha ocorregut amb la solidaritat social?’. La resposta és que s’ha esvaït perquè tocacollons com ell segueixen predicant aquesta porqueria. Hem de plantar cara a això, la qual cosa significa edificar un projecte a llarg termini.”
Harvey creu que la classe treballadora necessita un projecte polític propi per a començar a recuperar la seva força. Li vaig preguntar com hauria de ser un projecte d’aquest tipus. “No puc fer una derivació teòrica de com hauria de ser el projecte polític de la classe treballadora”, va dir. “Pot ser que tingui algunes idees sobre el particular, però per a mi l’assumpte fonamental és començar a parlar-ho i aprendre a veure quines possibilitats hi ha. Pretenc dirigir-me als moviments socials per a fer-los arribar les meves idees i escoltar què han de dir referent a això”. El seu nou llibre és una brillant aportació a aquest diàleg.


Aquesta entrevista de J. Choonara a Harvey realitzada per a Socialist Review, 12/2/06,  ha estat traduïda per La Fàbrica http://www.fabrica.cat

David Harvey és geògraf, sociòleg urbà i historiador social. Entre els seus llibres destaca “La condició de la postmodernitat”, “Social Justice and the City” o més recentment “El nou imperialisme” .

Compartir: