Comunicat d'Endavant en relació a la denúncia pública "Trenquem el silenci"

Endavant vol compartir amb col·lectius i moviments feministes algunes consideracions en relació al comunicat fet públic dimecres 13 de setembre, en el qual la nostra organització es veu directament implicada.

En primer lloc, i abans de res, volem reconèixer que, efectivament, Endavant ha participat d’un procés derivat d’una agressió masclista, reconeguda per les parts implicades, a partir d’un protocol d’actuació contra agressions masclistes. Concretament, el protocol aplicat és el protocol del Moviment Popular de Sabadell.

Dit això, és obvi que l’impuls mateix d’aquesta campanya evidencia el fracàs del procés iniciat ara fa dos anys i mig, i per la qual cosa no ens resta sinó reconèixer la nostra responsabilitat com a organització, i la necessitat d’un procés de reflexió a fons sobre com afrontar les agressions masclistes, sobre l’existència i l’adequació dels diferents protocols d’actuació contra les agressions masclistes, i finalment, sobre la seva mateixa aplicació.

En segon lloc, no volem deixar de dir que, en el cas que ens ocupa, el protocol va ser aplicat d’acord amb les diferents parts implicades i d’acord amb el nivell de gravetat de l’agressió, donant lloc a l’inici d’un procés, ara fa dos anys i mig, que no contemplava l’expulsió del militant que havia assumit l’agressió. Malgrat tot el militant havia acceptat una sèrie de mesures disciplinàries que limitaven la seva militància dins l’organització, en la qual ja no milita.

Finalment, i amb l’objectiu de contribuir a clarificar les nostres responsabilitats en aquest cas, i sempre partint del màxim respecte cap al dret a la intimitat de les persones implicades, especialment la persona agredida, ens posem a disposició de les organitzacions, moviments i col·lectius feministes per analitzar conjuntament tota la documentació de què disposem del procés seguit, recollir les valoracions i opinions que vulguin aportar-nos i, per part nostra, assolir els compromisos i responsabilitats que siguin necessàries.

Vivim en una societat patriarcal i profundament masclista, i sabem que les nostres organitzacions i la nostra militància són també un producte de la societat patriarcal i masclista que pretenem subvertir i transformar. Lamentem, i entenem com un fracàs nostre, i una pèrdua enorme per la nostra organització, la baixa com a militant de la persona agredida. No fem públic aquest comunicat amb la voluntat d’entrar en un intercanvi de comunicacions públiques – al contrari. Ho fem per donar la cara, per posar-nos al servei del moviment feminista i de l’esquerra independentista perquè no ens fa por, en aquest sentit, assumir les responsabilitats necessàries per seguir avançant en combatre les agressions masclistes dins i fora del nostre moviment – malgrat els nostres errors i les nostres mancances.

Compartir: