V Assemblea Nacional d'Endavant (OSAN)

Ponències de la V Assemblea Nacional d’Endavant (OSAN) celebrada a Vilafranca del Penedès entre el 28 de Febrer i l’1 de 2009 (resum).
Des d’Endavant constatem que la crisi econòmica coincideix amb una desorientació i desmobilització de les forces d’esquerres i per tant considerem que l’objectiu ha de ser treballar per a la recuperació de la consciència de classe i per a l’organització política de les treballadores en el marc d’un moviment d’alliberament nacional. En aquest sentit, ens comprometem per un costat a treballar en les plataformes anticapitalistes que s’estan formant arreu del país i esforçar-nos per tal que aquestes esdevinguen pemanents i es coordinen a nivell nacional. Per altre costat apostem per l’organització sindical partint de les estructures existents per tal d’articular a mitjà termini un sindicat nacional i de classe fort. També entenem com a fonamental un treball colze a colze i de coordinació des del nivell local de tots els sectors en lluita de la classe treballadora (obrers/es en lluita, estudiantat, defensa dels serveis públics, col·lectius d’immigrants, plataformes d’aturats i col·lectius antipatriarcals).
Veiem la necessitat d’assumir com a central el paper de la classe treballadora en el projecte d’alliberament nacional i sumar els esforços de l’Esquerra Independentista en la lluita socioeconòmica. D’aquesta manera pensem que per dur a terme aquests objectius cal una organització política comunista, formada principalment per treballadores i persones compromeses amb la classe treballadora, que impulsi i lideri el moviment d’alliberament nacional.
Les nostres ponències subratllen que aquesta ha de ser una organització de classe àmplia, amb implantació territorial, projecció pública, amb capacitat de mobilització i treball de base i que tingui la referencialitat del moviment perquè aspira a que els plantejaments socialistes siguen majoritaris i hegemònics dins el moviment d’alliberament nacional. Actualment Endavant no és la organització que reunisca aquestes característiques però pensem que és el millor punt de partida i l’embrió sobre el qual es podria construir aquesta organització.
D’altra banda els documents de l’Assemblea Nacional d’Endavant també analitzen i proposen línies de treball per tal d’afrontar l’auge del racisme, la degradació mediambiental, la lluita cultural, i la lluita feminista i per l’alliberament gai, lèsbic i transsexual. Pel que fa a la lluita municipal la considerem com a clau en l’estratègia global de l’Esquerra Independentista i apostem per la construcció d’un municipalisme d’alliberament com a peça mestra en l’autoorganització i la decisió popular a nivell de barris i pobles. El municipalisme és una de les columnes vertebrals de la construcció d’una unitat popular organitzada territorialment a nivell de masses tot partint d’un projecte polític rupturista.
El model de moviment d’alliberament nacional és un altre dels punts centrals tractats en aquesta darrera Assemblea Nacional. En aquest sentit, des d’Endavant creiem que cal reforçar les estructures de coordinació horitzontal actualment existents, i creiem necessari eixamplar-les amb la incorporació de la Candidatura d’Unitat Popular i la Coordinadora Obrera Sindical.
[box style=”1″]Podeu descarregar des d’aquí els documents: [button link=”http://www.endavant.org/wp-content/uploads/2009/05/V_Assemblea_Nacional.pdf” size=”small” target=”_blank” icon=”download” style=”grey”]Descarregar[/button][/box]

Compartir: