Si les treballadores en vaga per una sanitat realment pública guanyen, totes hi guanyarem!

La pandèmia ens ha demostrat, i seguirà demostrant, el perill de deixar la sanitat en mans de la patronal sanitària: desabastament d’EPI, manca de personal, pèssimes condicions laborals, desorganització, manca d’inversió en l’atenció primària, tracte de favor, retallades, corrupteles, etc. A Catalunya, tot això és fruit de trenta-cinc anys de governs PSC-CiU que, en apostar per un model clarament neoliberal, van crear l’actual sistema sanitari publicoprivat: el sistema sanitari integral d’utilització pública, conegut com a SISCAT, regit per criteris mercantilistes i no de salut pública. Aquest model s’ha caracteritzat, en els darrers temps, per fets tan greus com l’opacitat en la contractació i per la incapacitat de garantir el dret a l’avortament a tot el territori català.

Enfront d’això, és totalment necessària la convocatòria de vaga del 10 de març de les treballadores de la sanitat, en els àmbits de l’atenció primària, domiciliària, continuada i urgent, l’hospitalària, d’emergències, salut mental i sociosanitària. Organitzada per la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, la vaga s’estendrà tant als centres públics com privats i pretén aconseguir una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública; la igualtat de condicions laborals; protegir la salut de les treballadores en el lloc de feina; el reconeixement de la Covid-19 com a malaltia professional per a totes les categories laborals; el dret a la jubilació anticipada a causa de la perillositat del lloc de treball; la reversió dels efectes del Decret Llei del 2010, que va retallar els drets laborals del personal sanitari; el reconeixement de les categories professionals i de les seves competències; augmentar la contractació estable i facilitar la conciliació del treball i la vida personal; revertir les externalitzacions de serveis; destinar el 25% del pressupost a l’atenció sanitària i, per últim, augmentar la despesa sanitària fins a arribar a estàndards europeus.

Els objectius de la vaga del personal sanitari entronquen amb les necessitats més vitals de les classes populars en l’actual context de crisi econòmica capitalista. L’èxit de la vaga pot significar avançar en la voluntat de la gran majoria social que reclama una sanitat pública que possibiliti una vida digna. Per tot plegat, Endavant OSAN ens solidaritzem i donem suport a la vaga convocada pels sindicats combatius de la sanitat i posem els mitjans de l’organització al seu servei.

Alhora, apostem per l’expropiació sota control públic de tots els recursos sanitaris privats. Cap externalització, privatització ni repagament. Cal garantir uns serveis 100% públics i de qualitat, augmentant les partides pressupostàries destinades a aquests serveis. A més, cal reforçar els serveis públics per al sosteniment i la reproducció de la vida, especialment per a la millora de les condicions i l’eliminació de les desigualtats que pateixen les dones dels Països Catalans. Per un enfortiment dels serveis d’atenció domiciliària i la cobertura universal de la dependència.

Si les treballadores en vaga per una sanitat realment pública guanyen, totes hi guanyarem!

Plantem-nos per la salut!
#HiHaUnaAltraManeraDeViure

Compartir: