La CGT Lleida i Endavant Ponent proposen una bateria de mesure per poder començar el curs escolar amb garanties de salut, socials i laborals

El sindicat i l’organització anticapitalistes creuen que les mesures proposades pel Departament d’Ensenyament no són suficients pel fet que només contemplen allò sanitari mentre que haurien d’anar acompanyades també de mesures socials i laborals.

Per això, proposen les següents:

1.No delegar tota la responsabilitat als centres educatius. 

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Lleida han d’encapçalar de forma proactiva el retorn als centres. No es pot carregar la responsabilitat de l’obertura de les instal·lacions als equips directius i professionals excusant-se amb una “falsa autonomia” que respon més a una incapacitat d’afrontar la situació des del Departament que a una autonomia real dels centres.

2.Reducció de ràtios, ampliació de grup classe/grup estable de convivència i increment del personal docent, PAS, PAE cuina i monitoratge.

S’ha de dur a terme un increment de tot el personal, ja que caldrà disposar de la plantilla suficient als centres per evitar tensar més el personal ja contractat. Un docent per a cada grup de convivència amb personal de suport educatiu i personal docent de suport.

3.Adequació d’espais municipals per a ús d’aules escolars.

Adaptar llars d’infants, escoles, instituts i espais municipals per tal de poder disposar de més espais per l’augment de grups de convivència. Treballar per trobar espais d’espera en cas d’alumnat que presenti símptomes.

4.Reforçar els centres d’alta complexitat. 

No podem permetre que aquesta crisi sigui un afegit a la segregació educativa que vivim als nostres municipis, ni que siguin els més vulnerables els que un cop més es quedin exclosos del sistema educatiu.

5.Dotació efectiva i real a totes les famílies que no disposin de mitjans digitals per un possible confinament.

En cas d’haver de tornar a fer un confinament i retornar a la digitalització de l’educació.

6.Garantir l’atenció en tots els centres educatius públics durant la franja del migdia i en les franges extraescolars de la tarda. 

La nova normalitat no ha de suposar un nou greuge que incrementi la segregació escolar que patim com a societat. Cal tenir present que per a molt alumnat, el dinar a l’escola és l’únic àpat equilibrat que fan al dia.

7.Proves PCR a tot el personal d’atenció directa amb alumnat i proporció d’EPI. 

8.Formació sanitària específica i obligatòria per a tots els professionals i famílies.

Realitzar formacions enfocades a com actuar el dia a dia i davant un possible contagi/ brot.

9.Que en cas de contagi d’un infant s’emeti la baixa laboral per a un dels adults que en són responsables.

10.Introduir a cada centre educatiu personal per fer acompanyament professional i emocional.

Cal introduir figures tant d’educació social com professionals sanitaris per fer l’acompanyament tant a infants com a les famílies.

11.Establir un grup de coordinació i treball amb els equips directius dels diferents centres de cada barri o municipi.

Incloure també en aquests grups de coordinació representants d’educació i sanitat així com de tots els sindicats en educació.

12.Augment de la dotació econòmica així com suport i assessorament tècnic a les AFA.

Dotació econòmica extra així com suport i assessorament tècnic perquè puguin desenvolupar els seus plans d’actuació a les franges del migdia. Cap alumne sense dinar, cap alumne sense activitat.

 

Lleida, 24 d’agost del 2020

Compartir: