El conflicte de l'estiba i el projecte d'infraestructures de la UE

El conflicte de l’estiba suposa un atac als drets d’un sector de la classe treballadora que, degut a la seva importància en l’activitat econòmica i la seva important estructura sindical i capacitat de lluita i pressió (en múltiples formes), s’havia anat quedant com una “anomalia” en la liberalització dels diferents sectors econòmics i en la cada cop més precaritzada classe treballadora de l’Estat espanyol.

El conflicte de l’estiba i el projecte d’infraestructures de la UE

Estibadores2_2.0

Compartir: