Crisis i dones: Per una nova organització social dels treballs i dels temps

donaicrisiEl present document està emmarcat en la situació actual de crisi econòmica i en pretén fer visibles i denunciar les conseqüències sobre les dones, ja que els efectes de les crisis són més nefastos sobre aquells col·lectius que es troben en pitjors condicions de partida. Les crisis són períodes econòmics en què s’interromp la circulació del capital i la generació de beneficis i es caracteritzen per una davallada del PIB, un augment de l’atur, una caiguda del consum i grans variacions dels preus. La crisi actual, doncs, suposa una agudització de les contradiccions del sistema i, per tant, un increment de les desigualtats.
Així doncs, en aquest llibret partim de tenir en compte l’origen de la situació desigual d’homes i dones, les causes i la seva evolució fins a arribar als nostres dies, per analitzar els efectes de la crisi en els diferents àmbits en què es manifesten les condicions d’opressió de les dones.
Moltes dones veuen condicionades les seves vides, el seu entorn i elles mateixes, a causa dels interessos econòmics del capital i de la burgesia. Socialment es projecta sobre elles premeditadament i natural tasques de cura i d’atenció a les persones; cura de la infància, de la vellesa i de persones malaltes i dependents, com també es projecta i condiciona socialment la sexualitat. Es fomenta la doble o triple jornada de treball, l’augment del con- sum de psicofàrmacs, l’alcohol i altres drogues… I no podem oblidar l’increment del terror i de la por davant la violència patriarcal i de gènere. Tots aquests efectes que s’analitzen en aquest document tenen causes econòmiques i socials que, com hem dit, en situacions de crisi, s’aguditzen.

Compartir: