[Tarragona] ‘Ni histèriques ni dèbils: doblement explotades. De la problemàtica a l’autoorganització’

20170421 tarragona