[Barcelona] Acte “Burkina Faso i les primaveres africanes”

Més info a Burkineses i Poble Íntegre

sankara30anys